ทาง สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

ต้องขออภัยผู้ที่เข้ามาเวบไซต์ของทางสมาคมฯ เป็นอย่างยิ่ง

เนื่องจากขณะนี้ ทางสมาคมฯ (VPAT) ได้ทำการ ย้ายการให้บริการสู่เว็บไซต์ใหม่ www.vpatthailand.org

ซึ่งมุ่งหมายจะให้บริการที่ดีกว่าเดิมแก่สมาชิกทุกท่าน

--ทีมงาน VPAT--