วงเงินสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ สูงสุด 5 ล้าน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

(อ่าน 10097/ ตอบ 0)

tcrbank (Member)

ทย์


 


*วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ สูงสุด 5 ล้าน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน*


 


 วงเงินกู้


: เพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร


 


 วัตถุประสงค์


: เพื่อใช้ในการขยายกิจการ  เปิดคลีนิกใหม่  จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ


 


 วงเงินสินเชื่อ


1) วงเงินสินเชื่อธุรกิจแบบไม่มีผู้ค้ำประกัน สูงสุด 1,500,000 บาท


            2) วงเงินสินเชื่อธุรกิจแบบมีบุคคลที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ค้ำประกัน


                        -  2.1 กรณีมีผู้ค้ำประกันที่ประกอบวิชาชีพแพทย์  1 คน วงเงินสูงสุด  3,000,000 บาท


-2.2 กรณีมีผู้ค้ำประกันที่ประกอบวิชาชีพแพทย์  2 คน วงเงินสูงสุด  5,000,000 บาท


 


 อัตราดอกเบี้ย


MRR+ 2.0% ต่อปี ในกรณีที่ซื้อประกัน MRTA


 MRR+ 2.5% ต่อปี ในกรณีที่ไม่ซื้อประกัน MRTA


ระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อ :    3 – 10 ปี


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ (เบื้องต้น)


- สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และคู่สมรส


- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และคู่สมรส


- สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)


- สำเนาใบประกอบวิชาชีพของผู้สมัครและผู้ค้ำประกัน


- หนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย์  (ถ้ามี)


- ใบอนุญาติเปิดสถานประกอบการ 


- Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน


 


ติดต่อสอบถามรายละเอียดของโปรแกรมได้ที่


คุณสมศักดิ์  ใจแสน


ผู้จัดการ.สายธุรกิจสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจรายย่อย


ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย


08-4874-7791


 


 


 


Lock Reply
  Copyright 2005-2010 The Veterinay Practitioner Association of Thailand All rights reserved.
view